მიწის ნაკვეთების ჩამონათვალი

ფოტომიწის ნაკვეთი Nსექტორიკვ.მ.ხედი
მიწის ნაკვეთი 16Bმიწის ნაკვეთი 16BSector I3924.00მიწის ნაკვეთი და სახლიშავნაბადას მონასტრის ხედი
მიწის ნაკვეთი 49მიწის ნაკვეთი 49Sector C5028.00პანორამული ხედიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 54მიწის ნაკვეთი 54Sector C25282.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 53მიწის ნაკვეთი 53Sector C25763.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 27მიწის ნაკვეთი 27Sector C22673.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 52მიწის ნაკვეთი 52Sector C29440.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 26მიწის ნაკვეთი 26Sector C22028.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 51მიწის ნაკვეთი 51Sector C21717.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 25მიწის ნაკვეთი 25Sector C21705.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 50მიწის ნაკვეთი 50Sector C22552.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 24მიწის ნაკვეთი 24Sector C22137.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 49მიწის ნაკვეთი 49Sector C22514.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 22მიწის ნაკვეთი 22Sector C21971.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 48მიწის ნაკვეთი 48Sector C23162.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 21მიწის ნაკვეთი 21Sector C22041.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 47მიწის ნაკვეთი 47Sector C22140.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 20მიწის ნაკვეთი 20Sector C22233.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 46მიწის ნაკვეთი 46Sector C21774.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 19მიწის ნაკვეთი 19Sector C21132.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 17მიწის ნაკვეთი 17Sector C21218.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 45მიწის ნაკვეთი 45Sector C21556.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 16მიწის ნაკვეთი 16Sector C21141.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 44მიწის ნაკვეთი 44Sector C22162.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 43მიწის ნაკვეთი 43Sector C21677.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 42მიწის ნაკვეთი 42Sector C23289.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 40მიწის ნაკვეთი 40Sector C22131.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 38მიწის ნაკვეთი 38Sector C21786.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 37მიწის ნაკვეთი 37Sector C21673.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 11მიწის ნაკვეთი 11Sector C21076.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 36მიწის ნაკვეთი 36Sector C21442.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 10მიწის ნაკვეთი 10Sector C21121.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 34მიწის ნაკვეთი 34Sector C23576.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 33მიწის ნაკვეთი 33Sector C21704.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 32მიწის ნაკვეთი 32Sector C21549.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 31მიწის ნაკვეთი 31Sector C22059.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 30მიწის ნაკვეთი 30Sector C21372.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 29მიწის ნაკვეთი 29Sector C22202.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 5მიწის ნაკვეთი 5Sector C21102.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 4მიწის ნაკვეთი 4Sector C21235.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 3მიწის ნაკვეთი 3Sector C21188.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 28მიწის ნაკვეთი 28Sector C22768.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 2მიწის ნაკვეთი 2Sector C21244.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 1მიწის ნაკვეთი 1Sector C21283.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 15მიწის ნაკვეთი 15Sector C2156.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი
მიწის ნაკვეთი 46მიწის ნაკვეთი 46Sector C11783.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 50Bმიწის ნაკვეთი 50BSector C3767.00მიწის ნაკვეთი და სახლითბილისის ხედი
მიწის ნაკვეთი 14მიწის ნაკვეთი 14Sector I5885.00მიწის ნაკვეთი და სახლიშავნაბადას მონასტრის ხედი
მიწის ნაკვეთი 16Aმიწის ნაკვეთი 16ASector I4273.00მიწის ნაკვეთი და სახლიშავნაბადას მონასტრის ხედი
მიწის ნაკვეთი 28 სახლის პროექტითმიწის ნაკვეთი 28 სახლის პროექტითSector C1319.00მიწის ნაკვეთი და სახლიპანორამული ხედი